Pap Márta, 28 éves rezidens gyermekorvos Marosvásárhelyen, nemrég lett diagnosztizálva angiosarcomával. 4 műtéten van túl, és vár az ötödikre.

Ezen az oldalon információkat találsz, ha imádkozni szeretnél érte, esetleg segíteni is.

A támogatók számára közöljük az ő személyes bankszámláját:

PAP MARTA
Banca Comerciala Romana - ERSTE
RO58 RNCB 0188 0280 4957 0001

Bővebb információért a következő e-mail címre írhatsz:
uramakitszeretszazbeteg@gmail.com

2013. április 8., hétfő

A temetés követhető lesz online:

http://www.livestream.com/krasznaibaptista/video -a krasznai gyülekezet fogja egyenesen közvetíteni, holnap, kedden 15 órától.
Isten áldása legyen az ige minden hallgatóján!

2013. április 6., szombat

Zsolt 116:15 - "Az Úr szemei előtt drága az Ő kegyeseinek halála"

Kedves imatársaim!

Márti ma átköltözött az örökkévalóságba.

Sajnos a chemoterápia kezelést már nem lehetett elkezdeni, mert annyira előrehaladott volt betegsége. Döbbenetesen hamar terjedt a testében. Hihetetlenül gyorsan!

Nem került sor az életmentő nagy műtétre sem, amit Budapesten terveztek volna végrehajtani.

Mártiról elmondhatjuk, amit Pál mondott magáról: "Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem" és azt is: "a hitet megtartottam". És ezt örömmel mondjuk, mert imádkozva búcsúzott és vált el szeretteitől. Nem hiába imádkoztunk érte. Meg tudta harcolni az utolsó nagy harcot is! Istené legyen a dicsőség!

Hiányozni fog Márti kedves mosolya, kitartása, egész aranyos lénye!
Imádkozzunk továbbra is a családjáért, kiknek fokozottabban fog hiányozni. Különösképpen Édesanyjáért, aki ott volt mellette a kórházban az utolsó pillanatig, akit nagyon megviselt Márti szenvedése, majd elvesztése. Imádkozzunk édesapjáért és testvéréért. Mindenkit vigasztaljon, erősítsen meg a mi teremtő, végtelenül szerető Istenünk.

1Thessz 4:13-18
13 Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységük.
 14 Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által Ő vele együtt.
 15 Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaluldtak.
 16 Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;
 17 Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.
 18 Annakokáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.

A reménység nem szégyenít meg, imatársaim! Ezért vigasztalódunk!

Hisszük, hogy a mi élő, örökkévaló Istenünk nem téved, és ebben megnyugszunk.

És itt véget ér e blog hivatása, kedves imaharcosok! Harcoljunk továbbra is egymásért!
2013. április 3., szerda

Kitartás imatársaim!Márti még mindig az intenzív osztályon, még mindig súlyos állapotban van. Nehezen kap levegőt, ezért oxigént adnak neki. Becsületesen megkínozza a tüdő áttét. Nehéz ünnepe lehetett...

Jó volt újra hallani hangját, ha nehezen is tudott beszélni. Örült a beszélgetésnek, és annak, hogy támogatjuk imában.Tegyük tovább is!

Kérjük Istent, hogy: - adjon neki erőt elviselni a fizikai fájdalmat
                               - segítse megharcolni minden nap Szerinte való módon a soron következőket...
                               - adjon Isten neki jó reménységet és hitet
                               - segítse az édesanyját, hogy tudja gondozni szenvedő leányát
                               - adjon az édesanyjának fizikai és lelki erőt ezekhez a napokhoz.

2013. március 30., szombat

Ma Márti

jobban érzi magát, mint az elmúlt napokban. De az is igaz, hogy változékony az állapota. Most örvendjünk vele ennek a jónak, ezért adjunk hálát Istennek, s közben folytassuk érte a közbenjárást is.

Olyan jó volt hallani kedves hangját...

A tegnap nagypéntek volt, holnap húsvét lesz! És Mártit még mindig az intenzív osztályon kezelik.

Istentől megáldott húsvéti ünnepet kívánunk minden imatársnak!


2013. március 28., csütörtök

Idézet egy üzenetből:
" Márti állapota stabil orvosilag, tehát nem súlyosabb, mint volt. Most kaptam az információt a sebész ismerőseimtől, akik most jöttek ki tőle, nagyon jól ismerik a helyzetét. A hét folyamán pleurostomát tettek neki, amivel lecsapolhatják a felgyülemlett folyadékot a tüdejéről, ahogy már történt eddig is. Ez egy minim-invaziv eljárás, ezt követően pedig az intenzívre viszik a betegeket megfigyelés céljából. Fájdalmai minimálisak, mivel kapja a Morfiumot. Viszonylag tehát a körülményekhez képest jól van.  

Imádkozzunk, hogy adjon az Úr neki türelmet, és hitben való erősödést, hogy 
ez a lelki harc hadd legyen valóban győzedelmes a számára. "

Kedves mindenki! Így imádkozzunk ma Mártiért!Március 28.

Márti még mindig az intenzíven van! Nagyon imádkozzunk érte!

2013. március 27., szerda

Március 27.

Márti állapota még súlyosabb! Imádkozzunk érte, hogy Isten segítse át e mély szenvedéssel teli völgyön. És ha Isten úgy döntene, hogy ez legyen az utolsó nagy harca, akkor adjon győzelmet Mártinak.